logo

Termeni si conditii

Acest site este operat de MARSER DRINKS SRL
MARSER DRINKS SRL este o persoană juridică română, cu sediul social Diosig, jud. Bihor, strada Viilor, nr 100A având codul de înregistrare fiscală CUI 42950740 , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J5/1481/2020.

Prin accesarea site-ului www.bovery.ro toți utilizatorii consimt în mod expres să respecte termenii și condițiile prezentate mai jos, precum și legislația aplicabilă în domeniu, inclusiv termenii și condițiile politicii de confidentialitate, care se regăsesc detaliate, separat, în secțiunile prezentate pe site.

Definiții
Pentru îndepărtarea oricăror interpretări contrare, în înțelesul prezentului contract, următorii termeni au definițiile date mai jos: Site reprezintă domeniul www.bovery.ro precum și subdomeniile acestuia.
BOVERY – denumirea comerciala a MARSER DRINKS SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in Diosig, jud. Bihor, strada Viilor, nr 100A, CUI 42950740, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr J5/1481/2020.
UTILIZATOR – orice persoana de peste 18 ani, care navigheaza pe bovery.ro
CLIENT – orice persoana de peste 18 ani, care plaseaza o comanda pe bovery.ro, ulterior acesta fiind confirmata de catre noi.
COMANDA – orice comanda plasata pe bovery.ro, cu o valoare de X lei, care indeplineste conditiile impuse de catre noi, ulterior fiind confirmata.
SITE – ne referim la domeniul www.bovery.ro
Atunci cand termenii de mai sus sunt folositi pe bovery.ro, au semnificatia descrisa mai sus. Cand spunem “noi”, ne referim la BOVERY.

Contractul - reprezintă o Comandă confirmată în prealabil de către reprezentanții Bovery.ro, prin care se acceptă livrarea produsului sau a produselor comandate de Client cu respectarea prevederilor impuse de O.U.G 34/2014 privind contractul de furnizare de produse încheiat între un comerciant și un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte și la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicare la distanță.

Specificații – toate specificațiile privind produsele încărcate pe site, astfel cum acestea au fost puse la dispoziție de producător. În cazul în care, între specificațiile puse la dispoziție de producător (ingrediente, imagine, etichete ori ambalaj, enumerarea având caracter exemplificativ și nu limitativ) apar diferențe ca rezultat al modificărilor impuse de producător, ori rezultă alte diferențe cauzate exclusiv de catre producator, Bovery.ro nu își asumă răspunderea privind imaginea produselor prezentate pe site-ul www.bovery.ro, ori a diferențelor (ingrediente, imagine, etichete ori ambalaj, enumerarea având caracter exemplificativ și nu limitativ) cauzate exclusiv de către producător, clientul neputând invoca în contra Bovery.ro aspecte ori alte stări de fapt de natură a atrage răspunderea subscrisei, indiferent de natura acesteia.
Prezenții termeni și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului de vânzare-cumpărare la distanță și se vor supune prevederilor O.U.G. 34/2014, precum și oricărei alte norme în materie, în vigoare la data încheierii și derulării contractului. În măsura în care există norme care guvernează aceeași situație de fapt, norme care sunt contradictorii, aplicabilitatea va avea acea normă cu caracter mai favorabil față de partea în culpă.

Condiții generale
Utilizarea site-ului www.bovery.ro implică garanția din partea clientului că a împlinit vârsta de 18 ani, astfel încât beneficiază de drepturile legale pentru a valida o comandă și că este de acord cu termenii și condițiile expuse în conținut. Astfel, cel care a împlinit 18 ani beneficiază de toate drepturile și obligațiile contractuale, aflate în raportul juridic generat de lansarea comenzii, respectiv confirmarea acesteia.
Administratorul site-ului www.bovery.ro își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutului acestui acord fără o notificare în prealabil.
Prin folosirea site-ului/conținutului/, Utilizatorul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia.

Obiectul Contractului îl constituie vânzarea produsului/produselor comandate pe site de către Client și confirmate pentru livrare de către reprezentanții Bovery.ro. În comandă vor fi înscrise în mod obligatoriu: prețul de vânzare al produsului/produselor comandate, modalitatea de plată, precum și termenul de plată. Cu toate acestea, lipsa vreunui astfel de element nu lipsește de efecte juridice raportul contractual valabil născut prin lansarea, respectiv confirmarea comenzii, în măsura în care acest raport contractual poate fi ușor și rezonabil verificat, la fel și consecințele sale juridice.
Informațiile prezentate pe site (logo-ul BOVERY, videoclipuri, butoane, texte) nu pot fi folosite în alte scopuri decât pentru a informa utilizatorii bovery.ro. Acestea nu pot fi reutilizate fără acordul scris al BOVERY. Fotografiile folosite pentru a descrie un produs, sau pentru a descrie o categorie/subcategorie pot fi reutilizate de către utilizatori și clienți.
Folosirea fără drept a informațiilor precum logo-ul bovery.ro, videoclipurile realizate de către noi, butoanele de pe site, textele de pe site, atrage răspundere juridică, penală sau civilă după caz. Descrierile produselor sunt preluate de pe site-urile de specialitate.

Prețul de vânzare
Prețul de vânzare al produselor este cel afișat pe site. Prețul afișat include TVA, precum și orice altă taxă aplicabilă (mai puțin cheltuielile de livrare ale produsului/produselor).
Prețul de vânzare poate fi modificat de către Bovery.ro, în orice moment fără o notificare prealabilă. Bovery.ro își rezervă dreptul exclusiv de a refuza unilateral o negociere în măsura în care aceasta va fi în detrimentul activității economice a societății ori există riscul ca o astfel de negociere să creeze dezavantaje viitoare societății, indiferent de natura lor.

Confirmarea înregistrării comenzii, receptionate în mod automat de persoana care a efectuat comanda, nu reprezinta o confirmare fermă și expresă a faptului că produsul/produsele comandate se află pe stoc și nu generează niciun fel de obligație contractuală ori de altă natură pentru vânzător, lansarea comenzii presupunând, inițial, exclusiv confirmarea de înregistrare și detalierea comenzii lansate.
Comanda plasată on-line, pe site-ul bovery.ro, este validă și generează obligații contractuale pentru vânzător exclusiv ulterior confirmării de către acesta din urmă și numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții, fără niciun fel de excepție:
• datele persoanei care a plasat comanda sunt complete și corecte, acesta furnizând toate informațiile necesare, în conformitate cu legislația în vigoare, asumându-și întreaga responsabilitate pentru exactitatea și corectitudinea acestora;
• persoana care a lansat comanda ori beneficiarul respectivei comenzi nu este sub 18 ani
• produsele comandate se afla efectiv pe stocul vânzătorului și sunt disponibile pentru onorarea concretă a comenzii lansate;
• banca emitentă a cardului utilizat de persoana care a lansat comanda acceptă tranzacția

Bovery.ro își rezervă dreptul exclusiv de a anula oricând livrarea produselor comandate/ de a anula onorarea comenzii, chiar și ulterior emiterii facturii, în măsura în care se constată diferite împrejurări cum ar fi : ca prețul a fost listat greșit, ca urmare a unei erori - eroare IT, eroare materială, eroare de afișare pe site, referitoare la prețul produselor ori caracteristicile lor, etc. neexistand în acest caz obligația din partea vânzătorului de a notifica/în cunoștința în prealabil clientul.
În măsura anulării unei comenzi pentru și în condițiile detaliate mai sus, niciuna dintre parti nu va fi ținută la vreo obligație, una față de cealaltă, în sensul că niciuna dintre părți nu va putea pretinde despăgubiri de la cealaltă parte, indiferent care ar fi natura acestor despăgubiri.

Modalitățile de plată sunt: - Plata în numerar - în lei, integral, la livrare. În cazul livrării produsului printr-o firmă de curierat, plata acestuia se va face curierului delegat, respectiv firmei de curierat, pe bază de chitanță ca și act doveditor al plății. Efectuarea plății de către client reprezintă acceptul privind conformitatea produsului/produselor livrate.
- Plata cu cardul bancar - procesare securizata prin intermediul … (METODA DE PLATA ALESĂ DE BOVERY.RO) comision 0%, direct pe site. Comanda poate fi denunțată unilateral, fară nicio obligație din partea furnizorului, în măsura în care tranzacția este invalidată ca urmare a neacceptării cardului clientului, în cazul plății online.
- În ipoteza în care clientul lansează comanda pe site-ul Bovery.ro, beneficiind de transport gratuit și achitând prețul produselor comandate cu cardul bancar însă furnizează date eronate sau incomplete, astfel încât produsele comandate se vor întoarce retur către furnizor, acesta din urmă va restitui clientului prețul achitat din care va fi scăzută contravaloarea transportului.
- Promoțiile/ofertele prezente pe site sunt valabile în limita stocului disponibil și numai în perioada indicată pe site, în condițiile afișate pe site.
- În cazul în care contractul nu poate fi executat întrucat produsul nu mai este disponibil, Bovery.ro va informa Clientul despre aceasta indisponibilitate, la data la care a luat cunoștință despre acest caz. În eventualitatea în care produsul a fost deja plătit, sumele primite ca plata vor fi rambursate sau în termen de maximum 30 de zile, cu excepția cazului în care părțile convin altfel.

Livrarea produselor
Livrarea produsului comandat (precum și a documentelor însoțitoare) se va face la adresa indicată de Client.
După lansarea comenzii de către client, aceasta va fi confirmată telefonic de Bovery.ro, având în vedere că există posibilitatea ca la trimiterea comenzii aceasta fie să nu se regăsească, fie să se regăsească doar parțial pe stoc în magazin.
Comenzile sunt de minimum 20 de lei si livram doar in Oradea. Ne rezervăm dreptul de a nu onora comenzile care sunt sub aceste valori. După ce clientul finalizează comanda, comanda va fi livrată la adresa menționată de către acesta. Tarifele de livrare sunt de 7 lei în Oradea.
Ne rezervam dreptul de a nu onora comenzile în cazul în care acestea nu pot fi onorate din motive independente de noi (condiții meteo severe, epidemii, proteste, etc.).
În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare, Bovery.ro va anunța Clientul cu privire la termenul estimat al livrării.
În cazul în care Clientul nu furnizează informații corecte cu privire la facturare sau livrare, Bovery.ro va putea refuza livrarea, fără ca acest lucru să se considere o încălcare a Contractului, sau va putea stabili un nou termen de livrare, după îndeplinirea lipsurilor. Bovery.ro își rezervă dreptul de a refuza o nouă livrare în măsura în care comunicarea este inexactă ori eronată a datelor sus menționate.
În măsura în care clientul nu este găsit la adresa specificată în comandă, ori adresa specificată în comandă nu este completă sau conține inadvertențe, de natură a face imposibilă livrarea comenzii, precum și în cazul în care livrarea ar trebui sa se realizeze într-o locație improprie, de natură a pune în pericol integritatea curierului, fapt care face imposibilă livrarea, clientul este răspunzător în integralitate pentru contravaloarea transportului. În măsura în care clientul, ulterior lansării comenzii, anunta, în orice mod, Bovery.ro despre intenția sa de a nu mai prelua produsul comandat, ori refuză preluarea produsului livrat prin curierat, prețul nefiind achitat, comanda va fi anulata.
Prin lansarea oricărei comenzi către Bovery.ro, prin completarea formularului de comandă în care clientul menționează, ca și dată de contact, numărul telefonic la care poate fi apelat, acesta din urmă își manifestă acceptul, expres și necondiționat, ca respectivul număr de telefon să poată fi utilizat de Bovery.ro în scopul transmiterii de mesaje promotionale/publicitare, oferte personalizate, mesaje cu ocazia sărbătorilor sau alte evenimente, mesaje/informări referitoare la statusul comenzii în derulare, mesaje de mulțumire privind comenzile lansate, precum și orice fel de informare din partea Bovery.ro referitoare la produsele comercializate, la comenzile lansate ori activitățile comerciale derulate de Bovery.ro.
În cazul în care clientul nu dorește/nu mai dorește ca numărul de telefon comunicat o dată cu lansarea comenzii să mai fie utilizat în scopurile sus menționate, acesta este obligat să informeze Bovery.ro, în condițiile menționate la Secțiunea “Prelucrarea datelor cu caracter personal”, lipsa unei astfel de informări/notificări către Bovery.ro echivalând cu acceptul, în continuare, al clientului pentru activitățile enumerate anterior.

Garanții
Toate produsele comercializate pe site, beneficiază de condiții de garanție conform legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor, producătorul fiind unic responsabil pentru eventuale lipsuri, deficiențe, neconformități, etc., enumerarea avînd caracter exemplificativ, aceasta cuprinzând în esența toți factorii având legătura direct cu producătorul.
Produsele comercializate de Bovery.ro sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte. De asemenea, orice reclamație privind deficiențe ale produsului/produselor achiziționate pot fi făcute direct pe adresa contact@bovery.ro.

Returnarea produselor
Bovery.ro garanteză posibilitatea returului în 14 zile calendaristice. Clientul poate returna produsele comandate de pe site-ul www.bovery.ro fără a invoca un motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la data intrării în posesia fizică a produselor (OUG nr. 34/2014).
Costurile de transport pentru retur vor fi suportate de către client. Returul produselor se realizează prin firma de curierat cu care au fost expediate. În cazul în care doriți să optaţi pentru alt serviciu de curierat decât cel agreat, taxa de transport pentru retur va fi suportată tot de către dumneavoastră.
Înainte de returnarea produsului, este obligatoriu să anunţaţi telefonic (la numerele afişate pe site), SMS, verbal sau pe e-mail contact@bovery.ro intenţia de a returna un produs sau mai multe produse.
Dacă vă retrageţi, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dvs., cu excepţia costurilor de transport achitate de dvs la retur. Plata returului se face în maximum 14 zile calendaristice de la data la care am intrat în posesia produselor. Vom efectua această rambursare folosind aceeaşi modalitate de plată ca şi cea folosită pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care v-aţi exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări.
Putem amâna rambursarea până la data la care primim înapoi produsele sau până la momentul la care ne-aţi furnizat dovada că aţi trimis înapoi produsele, fiind valabilă data cea mai apropiată.
ATENŢIE - Exceptări de la dreptul de retur!
Potrivit Art.16 din OUG nr.34/2014 a drepturilor consumatorilor NU se acceptă pentru returnare produsele desigilate, desfăcute, produse care prezintă modificări fizice, lipsuri cantitative, lovituri, ciobituri, zgârieturi, şocuri, etc. În funcţie de starea produsului returnat, se va decide dacă rambursarea poate fi acceptată. Potrivit art.14 din OUG nr.24/2014 clientul poate fi responsabil pentru diminuarea valorii produselor, astfel încât suma înapoiată clientului poate fi cu până la 15 % mai mică decât cea plătită de acesta, dacă produsul a suferit modificări legate de caracteristici sau de funcţionalitate pe perioada deţinerii acestuia de către client.
Acele produse la care producătorul impune condiții speciale de depozitare NU vor fi acceptate pentru returnare de către Bovery.ro, în conformitate cu OUG 34/2014 Art. 16 Lit. d).
Prevederile prezentului capitol se completează cu dispozițiile O.G. 34/2014, în cazul achiziționării de produse din acest site folosind tehnicile de comunicare la distanta.

Răspunderea Bovery.ro
Bovery.ro nu este responsabil pentru nicio pierdere a Utilizatorului sau a Clientului în situația în care aceasta este cauzată de nerespectarea prezentelor termeni și condiții sau de nerespectarea Contractului și celorlalte instrucțiuni menționate pe site.
Bovery.ro nu răspunde, de asemenea, pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri accesibile de pe site.
Bovery.ro nu este responsabilă pentru daune de orice fel pe care Utilizatorul/Clientul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Bovery.ro a oricăreia din obligațiile sale conform Contractului și pentru daune care rezultă din utilizarea produselor respective după livrare și, în special, pentru pierderea produselor.
Se consideră utilizare abuzivă a site-ului orice utilizare făcută cu rea credință, într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare, în orice alt mod care poate produce prejudicii bovery.ro, ori în cu totul alte scopuri decât cele specifice utilizării normale a site-ului. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului ori de a produce prejudicii subscrisei, organele competente (inclusiv cele penale) urmând a fi sesizate sub acest aspect.
Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră, în conformitate cu legislația în vigoare.
Contractul este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Bovery.ro și Client se vor rezolva pe cale amiabilă, sens în care partea nemultumită va transmite, în prealabil, o notificare, printr-un mijloc de comunicare apt să facă dovada recepționării de către cealaltă parte, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.
Ne puteți contacta:
⦁ Prin email - la adresa:contact@bovery.ro sau
⦁ Telefonic - la numărul: 0771/602.624

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prelucrarea datelor dvs. personale și drepturile dvs. privind această prelucrare se realizează în conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protectia datelor (“GDPR”) și legislația națională în vigoare.
Bovery.ro prelucrează datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:
- Crearea și administrarea contului în cadrul site-ului www.bovery.ro
- Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
- Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
- Returnarea produselor conform prevederilor legale;
- Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale și a contractului părților implicate;
- Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile și serviciile oferite de www.bovery.ro
- Furnizarea de informații cu privire la oferte comerciale (ex: newsletter, mesaje electronice pe diverse canale etc)
- Furnizarea de informații cu privire la evenimentele bovery.ro
- Furnizarea de informații de asistență a nevoilor legate de un anumit produs;
- Participarea la sondaje de opinie cu privire la produsele și serviciile www.bovery.ro
- Pentru îmbunătățirea serviciilor www.bovery.ro Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de Cumpărăror, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.
Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.
Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între bovery.ro și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.
În www.bovery.ro sunt prelucrate următoarele categorii de date:numele, documentul de identitate, funcţia, adresa, e-mailul, numerele de telefon fix și/sau mobil.
Colectăm date cum ar fi informații privind contul dvs., cum ar fi datele plăților datorate sau primite, abonamentele pe care le utilizați, numerele de cont sau alte informații în legătură cu contul dvs. sau care sunt incluse în portalul nostru de gestionare a relaţiei comerciale cu fiecare client; preferințele dvs. pentru anumite produse, servicii și stil de viață atunci când ne spuneți care sunt acestea sau atunci când presupunem care sunt, în baza modului în care utilizați produsele și serviciile bovery.ro. Preferinţele în materie de marketing. Istoricul dvs. de navigare.
Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele tale de identificare, tranzacţionale, financiare, demografice, de localizare sau alte date personale pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse atunci când deveniţi clientul nostru, sau când folosiţi produsele sau serviciile noastre.

Durata păstrării datelor
Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma www.bovery.ro. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Drepturile dumneavoastra
Regulamentul conferă persoanelor cărora li se prelucrează date personale o serie de drepturi. Astfel, pe lângă drepturile existente în prezent, regăsim şi dreptul la portabilitatea datelor şi pe cel de ștergere a datelor.
Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteți cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferentă contului site-ului www.bovery.ro. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dvs.
Puteți să ne cereți să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal; să vă punem la dispoziție o copie a acestor date; să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.
Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete. Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.
Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau dați curs unui drept legal de a vă opune; sau acestea au fost prelucrate ilegal; sau ne revine o obligație legală în acest sens.
Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care acuratețea lor este contestată, pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.
Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: avem consimțământul dvs. sau pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță.
Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.
Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro
Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.
Ne puteți contacta:
⦁ Prin email - la adresa:contact@bovery.ro sau
⦁ Telefonic - la numărul: 0771/602.624

Politica de utilizare a cookie-urilor
Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul.
Aceste fișiere fac posibilă în principal recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului.
Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile site-ului www.bovery.ro pentru a oferi servicii mai adaptate utilizatorilor, de ex: – preferințele în materie de confidențialitate online, coșul de cumpărături sau publicitate relevantă. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înțelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre de internet, permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului lor, fără a permite identificarea personală a utilizatorului.
O vizită pe acest site poate plasa următoarele tipuri de cookie-uri: cookie-uri strict necesare pentru funcționarea site-ului; cookie-uri de analiză; cookie-uri pentru publicitate.
Cookie-urile și/sau tehnologiile similare strict necesare sunt esențiale pentru buna funcționare a site-ului, fiind setate pe dispozitivul dumneavoastră la accesarea site-ului sau în urma acțiunilor efectuate în site, după caz. Puteți seta browser-ul dumneavoastră pentru a bloca cookie-urile, însă în acest caz anumite secțiuni ale site-ului nu vor funcționa corect.

De ce prelucrăm datele cu caracter personal?
Noi prelucrăm datele dvs. personale prin cookie-uri în mai multe scopuri: pentru a îmbunătăți site-ul nostru și experiențele și serviciile pe care le oferim; să furnizăm informații unor terțe părți și să păstrăm experiențele web pe care le oferim, site-ul nostru, pe dvs. și pe noi în siguranță.
Bovery.ro .ro prelucrează datele dvs. personale pentru a vă oferi un conținut și anunțuri mai personalizate și pentru a efectua analize statistice, astfel încât să putem îmbunătăți site-ul și serviciile noastre sau să dezvoltăm noi servicii.
Datele dvs. personale pot fi transferate din propria noastră inițiativă către poliție sau autorități judiciare ca dovezi sau dacă există suspiciuni justificate privind un act ilegal sau o infracțiune săvârșită de dvs. prin înregistrarea dvs. sau prin utilizarea site-ului www.bovery.ro
Bovery.ro obține consimțământul dvs. prin intermediul banner-ului cookie. Făcând clic afirmativ pe acest banner și continuând să utilizați site-ul, recunoașteți că ați citit cu atenție această Politică de Cookie și că sunteți de acord cu aceasta fără rezerve.

Securitate și aspecte legate de confidențialitate
În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite niveluri de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.
Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:
• Particularizarea setărilor browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru dumneavoastră al securității utilizării cookie-urilor.
• Dacă sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți seta, dacă doriți, termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și a datelor personale de acces.
• Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii de navigare. Nu vom procesa mai multe date personale decât avem nevoie pentru scopurile pe care le-am comunicat dumneavoastră. În plus, vom procesa datele dvs. personale atâta timp cât este necesar pentru a atinge scopurile pe care le-am comunicat dvs. sau până la momentul în care vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea lor și nu există niciun alt motiv legal care să ne permită să continuăm procesarea datelor personale. De asemenea, garantăm păstrarea datelor dvs. personale în siguranță. Bovery.ro va lua măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a păstra datele dvs. personale protejate împotriva accesului neautorizat sau furtului, precum și a pierderii, manipulării sau distrugerii accidentale. Cu toate acestea, înțelegeți că siguranța și securitatea sunt obligații de diligență care nu pot fi niciodată garantate.

Drepturile dumneavoastra
Regulamentul conferă persoanelor cărora li se prelucrează date personale o serie de drepturi. Astfel, pe lângă drepturile existente în prezent, regăsim şi dreptul la portabilitatea datelor şi pe cel de ștergere a datelor.
Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteți cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferentă contului site-ului www.bovery.ro. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dvs.
Puteți să ne cereți să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal; să vă punem la dispoziție o copie a acestor date; să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.
Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete. Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.
Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau dați curs unui drept legal de a vă opune; sau acestea au fost prelucrate ilegal; sau ne revine o obligație legală în acest sens.
Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care acuratețea lor este contestată, pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau dacă prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.
Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: avem consimțământul dvs.; sau pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță.
Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.
Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro
Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.
Ne puteți contacta:
⦁ Prin email - la adresa:contact@bovery.ro sau
⦁ Telefonic - la numărul: 0771/602.624